شمع چند الکترود خودرو

شمع های چند الکترود(پلاتین)

شمع های چند الکترود(پلاتین)

عمر زیاد شمع چند الکترود

شمع چند الکترود

باور غلط زیاد بودن شتاب خودرو با شمع چند الکترود

بالا بودن عمر مفید شمع های چند الکترودی